Generalforsamling 2016 – invitation

Bestyrelsen invitere hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Lersøgrøftens Integrationsbyhave:

Generalforsamlingen afholdes:
Lørdag den 12. marts 2015, kl. 13:00-16:00
KBH+, Ragnhildsgade 1, 2100 København Ø

Foreningen har brug for jeres støtte og for friske kræfter til bestyrelsen og arbejdsudvalg. Deltagelse i generalforsamlingen er derfor meget vigtigt. Sæt datoen i kalenderen. Det bliver vigtig dag for vores skønne haveforenings fremtid.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Regnskab
  1. Fremlæggelse af regnskab
  2. Evt. Revisorberetning
  3. Godkendelse af samlet regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Administration og medlemssystem
   1. Der fremsættes forslag om at betaling af kontingent og medlemsadministration effektiviseres ved at der betalte løsninger tages i brug. Udgift vil forventet være max. 5000kr om året.
  2. Aktivitetsdage (datoer og retningslinjer)
   1. Datoer for aktiviteter fremlægges og gennemgåes.
   2. Retningslinjer for aktivitetsdage præciseres. Der stemmes om krydslister over deltagelse i aktivitetsdage.
   3. Der besluttes konsekvens for manglende deltagelse i aktivitetsdage og størrelse af bod i henhold til vedtægterne.
  3. Vedtægtsændringer
   1. Vores vedtægter har brug for en gennemskrivning. Dette betyder at der vil være flere formuleringer og forordninger der foreslås ændret. Forslag til ændringer vil blive fremlagt på generalforsamlingen og lagt på til afstemning.
  4. Kontrakt og retningslinjer for haverne
   1. Kontrakter tager ikke højde for vores egenart og der fremlægges en ny version af havekontrakten. Forslag vil blive fremlagt, drøftet og afstemt.
  5. Vand
   1. Vi har brugt ca. 25.000kr på vand. Skal vi blive ved med dette? Er der en anden løsning? Debat og beslutning.
  6. Nedsættelse af arbejdsgrupper:
   1. Integration, samarbejder og Kommunikation
   2. Vand
   3. Drivhus
   4. Kompost og jord
   5. Byggegruppe
 5. Godkendelse af budget
  1. Fremlæggelse af budget
  2. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr, kontingent og ventelistegebyr
  3. Godkendelse af samlet budget
 6. Valg:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. Erik og David er ikke på valg
   2. 3 bestyrelsesmedlemer skal vælges
  2. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
   1. Stephané og Signe stiller op
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vedtægterne i deres fulde længde her