Alle indlæg af Bestyrelsen

Generalforsamling 2017 – Bekendtgørelse af dato

Vi bekendtgøre hermed datoen for den ordinære generalforsamling i Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

Generalforsamlingen afholdes Lørdag den 11. marts 2015, kl. 13:00-16:00 i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Foreningen har brug for jeres støtte og for friske kræfter til bestyrelsen og arbejdsudvalg. Deltagelse i generalforsamlingen er derfor meget vigtigt. Sæt datoen i kalenderen. Det bliver vigtig dag for vores skønne haveforenings fremtid.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til mail@lersogroften.dk senest fredag den 01. februar 2016. Hvis du ikke kan nå det så send os en mail så ser vi på det.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes fredag den 24. februar 2016.

Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vedtægterne i deres fulde længde:
http://lersogroften.dk/vedtaegter/

—-

Vores vedtægter om ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden uge i marts måned. Bestyrelsen skal bekendtgøre tidspunkt og dato for generalforsamlingens afholdelse til medlemmerne senest den tredje mandag i januar måned. Dagordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning
3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
4. Indkommende forslag
5. Godkendelse af budget – herunder fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent
og ventelistegebyr
6. Valg af formand/kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

§ 5.3. Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.

§ 5.4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag skal bekendtgøres til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 5.5. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem samt dennes ægtefælle eller samlever.

§ 5.6. Ethvert medlem, der har betalt kontingent før generalforsamlingen har 1 stemme, og alle beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.

§ 5.7. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem, der deltager i en generalforsamling, kan dog højst medbringe én skriftlig fuldmagt.

§ 5.8. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet udsendes pr. mail til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.

Vedtægterne i deres fulde længde:
http://lersogroften.dk/vedtaegter/

Haveoversigt 2016 klar

Så er haveoversigten for 2016 på plads. Her kan du se om du har fået en ny nabo du skal byde velkommen og om hvor din nye have er.

Husk at du først officielt kan gå igang når du har skrevet kontrakt for i år.
Hvis du har fået et nyt lod er det en god i de at være opmærksom på om de tidligere havelods lejere skal have flyttet planter.
Husk at gøre det lod du forlader klar til de næste.

Vi glæder os til at se jer til havedag den 30. april. Her kan dem der ikke har skrevet kontrakt få papir på haveloddet. 🙂

Oversigt over haver og medlemmer 2016

Referat – Generalforsamling 2016

Referat og andre dokumenter fra generalforsamlingen er at finde her. Det var en rigtig god dag. Fremmødet var flot med over 30 deltagere, god og produktiv stemning. Det tegner til en god sæson. Specielt kan arbejdesgrupperne, der er blevet nedsat, være med til at skabe mulighed for flere til at tage deltage og tage ansvar for vigtige opgaver i foreningen.

Tak til alle der deltog til generalforsamlingen 2016.

Download (PDF, 1.34MB)

Download (PDF, 200KB)

Regnskab1

Download (PDF, 70KB)

 

Generalforsamling 2016 – invitation

Bestyrelsen invitere hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Lersøgrøftens Integrationsbyhave:

Generalforsamlingen afholdes:
Lørdag den 12. marts 2015, kl. 13:00-16:00
KBH+, Ragnhildsgade 1, 2100 København Ø

Foreningen har brug for jeres støtte og for friske kræfter til bestyrelsen og arbejdsudvalg. Deltagelse i generalforsamlingen er derfor meget vigtigt. Sæt datoen i kalenderen. Det bliver vigtig dag for vores skønne haveforenings fremtid.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Regnskab
  1. Fremlæggelse af regnskab
  2. Evt. Revisorberetning
  3. Godkendelse af samlet regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Administration og medlemssystem
   1. Der fremsættes forslag om at betaling af kontingent og medlemsadministration effektiviseres ved at der betalte løsninger tages i brug. Udgift vil forventet være max. 5000kr om året.
  2. Aktivitetsdage (datoer og retningslinjer)
   1. Datoer for aktiviteter fremlægges og gennemgåes.
   2. Retningslinjer for aktivitetsdage præciseres. Der stemmes om krydslister over deltagelse i aktivitetsdage.
   3. Der besluttes konsekvens for manglende deltagelse i aktivitetsdage og størrelse af bod i henhold til vedtægterne.
  3. Vedtægtsændringer
   1. Vores vedtægter har brug for en gennemskrivning. Dette betyder at der vil være flere formuleringer og forordninger der foreslås ændret. Forslag til ændringer vil blive fremlagt på generalforsamlingen og lagt på til afstemning.
  4. Kontrakt og retningslinjer for haverne
   1. Kontrakter tager ikke højde for vores egenart og der fremlægges en ny version af havekontrakten. Forslag vil blive fremlagt, drøftet og afstemt.
  5. Vand
   1. Vi har brugt ca. 25.000kr på vand. Skal vi blive ved med dette? Er der en anden løsning? Debat og beslutning.
  6. Nedsættelse af arbejdsgrupper:
   1. Integration, samarbejder og Kommunikation
   2. Vand
   3. Drivhus
   4. Kompost og jord
   5. Byggegruppe
 5. Godkendelse af budget
  1. Fremlæggelse af budget
  2. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr, kontingent og ventelistegebyr
  3. Godkendelse af samlet budget
 6. Valg:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. Erik og David er ikke på valg
   2. 3 bestyrelsesmedlemer skal vælges
  2. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
   1. Stephané og Signe stiller op
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vedtægterne i deres fulde længde her

Bekendtgørelse om Generalforsamling 2016

Vi bekendtgøre hermed datoen for den ordinære generalforsamling i Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

Generalforsamlingen afholdes Lørdag den 12. marts 2015, kl. 13:00-16:00

Foreningen har brug for jeres støtte og for friske kræfter til bestyrelsen og arbejdsudvalg. Deltagelse i generalforsamlingen er derfor meget vigtigt. Sæt datoen i kalenderen. Det bliver vigtig dag for vores skønne haveforenings fremtid.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til lersogroften@gmail.com senest fredag den 01. februar 2016. Hvis du ikke kan nå det så send os en mail så ser vi på det.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes fredag den 27. februar 2016. Stedet for generalforsamlingen vil blive annonceret ved samme lejlighed.

Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vedtægterne i deres fulde længde:
http://lersogroften.dk/vedtaegter/

 

—-

Vores vedtægter om ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden uge i marts måned. Bestyrelsen skal bekendtgøre tidspunkt og dato for generalforsamlingens afholdelse til medlemmerne senest den tredje mandag i januar måned. Dagordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning
3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
4. Indkommende forslag
5. Godkendelse af budget – herunder fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent
og ventelistegebyr
6. Valg af formand/kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

§ 5.3. Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.

§ 5.4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag skal bekendtgøres til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 5.5. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem samt dennes ægtefælle eller samlever.

§ 5.6. Ethvert medlem, der har betalt kontingent før generalforsamlingen har 1 stemme, og alle beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.

§ 5.7. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem, der deltager i en generalforsamling, kan dog højst medbringe én skriftlig fuldmagt.

§ 5.8. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet udsendes pr. mail til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.

Vedtægterne i deres fulde længde:
http://lersogroften.dk/vedtaegter/

Nyhedsbrev Oktober

Kære alle,

Sæsonen og dermed vores havedage lakker mod enden i takt med, at det bliver koldere, og de mørke dage bliver længere. Mange af dem der mødte op på den fælles havedag d. 27. sep., fik gjort deres haver klar til at gå vinteren i møde. Det der ikke kan overleve vinteren er taget op og smidt på komposten, og vinterafgrøderne er klar til at gå sne og kulde i møde. Så hvis ikke du selv har været i sving, er det bare med at komme i gang, inden frosten sætter ind 🙂 Læs videre Nyhedsbrev Oktober

Nyhedsbrev September

Kære alle,

Så kom efteråret med regn og blæst oven på en solrig august. Sensommersolen har givet de sidste afgrøder et tiltrængt skud energi, så selv tomaterne er ved at modnes. Solen skinnede også på sidste arbejdsdag, hvor der blev grillet både grøntsager og hot dogs til de flittige havemænd og -kvinder.

Forhåbentlig gemmer efteråret også på et par solskinsdage, så vi i ro og mag kan lukke haverne ned for i år. Det gør vi sammen på årets sidste fællesarbejdsdag søndag d. 27. september. Mere om det herunder.

annis_bukketEt par fotos fra den fælles arbejdsdag i august: BBQ, hygge og havearbejde.

Næste arbejdsdag: Vinterklargøring og bålhygge
Sæsonens sidste arbejdsdag finder sted søndag den 27. september kl. 12. Her skal vi i fællesskab lukke haverne ned og gøre dem vinterklar. Som afrunding på arbejdsdagen og sæsonen vil vi tænde op i grillen, lave snobrød over bål og nyde andre lækkerier, vi finder i haven. Vi har brug for mange hænder til at ordne årets sidste gøremål og håber derfor på et stort fremmøde til arbejdsdagen. Se mere og tilmeld dig eventet på Facebook her: Aktivitetsdag den 27. september

12b4ca49-043b-47f2-ad96-6226e5621ff8Farvel til Anni
Anni Knobelow sov stille ind den 15. august efter i længere tid at have kæmpet mod kræft. Vores have er grobund for nye bekendskaber. Og Anni var en af dem, som alle kendte. Hun har gennem sit utrættelige engagement for haverne svaret på mails, stået for ventelisten, holdt styr på økonomien og sørget for at overgangen fra den tidligere bestyrelse til den nuværende har kunnet lykkes.

Begravelsen blev holdt i Brorsons Kirken, og bestyrelsen samlede blomster fra vores haver og fik dem flettet ind i en bårebuket til begravelsen. Familien satte pris på tilstedeværelse fra foreningen. Anni blev lagt til hvile på Assistens Kirkegården. Hun vil blive savnet.

Nye kræfter i bestyrelsen – og flere er velkomne
Der har været lidt rokade i bestyrelsen, efter Anni ikke længere er en del af bestyrelsen. Desuden har Steffen efter en lang indsats valgt at træde tilbage. Det har betydet, at vi har sat et nyt hold. Erik er stadig formand, og Signe (som var suppleant) er den nye kasserer. Olga, David og Stephane (tidligere suppleant) tegner resten af bestyrelsen. Det betyder, vi har et fuldt hold. Derudover har Peter Andersen taget nyhedsbrev-opgaven på sig, og vi glæder os til at få mere fokus på netop dette.

Ny hjemmeside
Vi er ved at udvikle en ny hjemmeside. Den nye side skal gøre det nemmere og bedre for både medlemmer og nysgerrige sjæle at finde information om haverne, ventelister, gode råd og tips om havedyrkning, fora for arbejdsgrupperne m.v. Siden er stadig under opbygning, men de mest simple funktioner som velkomst og vedtægter er oppe at køre. Gode folk arbejder på at få den helt færdig i løbet af efteråret, men vi har brug for hjælp til at oversætte siden til engelsk – og på sigt andre sprog som fx spansk og arabisk. Hvis du har lyst til at hjælpe til med oversættelsen, kan du finde oversættelsesopgaver her: lersogroften.dk/oversaettelse

Vi glæder os til at se jer i haverne den 27. september kl. 12 til årets sidste fællesarbejdsdag og bålhygge.

Mange hilsner
Bestyrelsen, Lersøgrøftens Integrationsbyhaver