Bestyrelsen 2018

På Generalforsamling 2018 blev følgende valgt til vores bestyrelse:

Jens Juel Jensen (formand)
Cyndi Nipper (næstformand)
Ylva Hårdemark (kasserer)
Magdalena Szymanski
Stine Rasmussen

Suppleanter til bestyrelsen:
1. Ida Routhe
2. Issam El Skaf
3. Maria Maarbjerg
4. Erik Rosenberg