Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Generalforsamling 2017

11. marts 2017 @ 13:00 - 16:00

Se referat for GF2017 her

Generalforsamling / General Assembly
Lørdag den 11 marts 2017
kl. 13-16
Osramhuset
Valhalgade 4
2200 København N
Bestyrelsen invitere hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Lersøgrøftens Integrationsbyhave:

Generalforsamlingen afholdes:
Lørdag den 11. marts 2017, kl. 13:00-16:00
Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Foreningen har brug for jeres støtte og for friske kræfter til bestyrelsen og arbejdsudvalg. Deltagelse i generalforsamlingen er derfor meget vigtigt. Kom gerne og hjælp inden (fra kl. 12), det ville være en stor hjælp. Sæt datoen i kalenderen. Det bliver vigtig dag for vores skønne haveforenings fremtid.

Havebytte! Der er har været mange forespørgsler på have bytte gennem årene. På dagen for denne generalforsamling vil det være mulighed for at bytte din have. Det vil foregå i tidsrummet mellem 12:30 og 12:45 og dette er kun ved personligt fremmøde.

Giv en hånd! Hvis du har lyst til at give en hånd med at klar øre og ryde op i forbindelse med generalforsamlingen så kom kl. 12. inden mødet og du vil blive sat igang 🙂

Tidsplan (med forbehold for ændringer på dagen):

12:00 -12:45     Klargøring (Kom gerne og giv en hånd)
12:30 -12:45     Mulighed for at bytte have
13:00 – 16:00    Generalforsamling
16:00 – 17:00    Tildeling af haver til nye medlemmer
Kontrakter underskrives (Alle)
Bestyrelsen konstituere sig
Der ryddes op alle hjælper til!

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
  1. Fremlæggelse af foreløbige resultater for forskning
   • Søren Christensen UCSJ, her i den forgangne sæson forsket i haverne. Han vil fremlægge sine midlertidige resultater. Formålet er at vi kan blive klogere på hvem vi er.
    Spørgsmål og evt. debat
  2. Formandens beretning
   • Spørgsmål og evt. debat
   • Godkendelse af beretning
 3. Regnskab
  1. Fremlæggelse af regnskab
  2. Evt. Revisorberetning
  3. Godkendelse af samlet regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Vedtægtsændringer
  • Vi har i bestyrelsen fundet det nødvendigt at rette vores vedtægter til. Flere formulering og forordninger er forældede og passer ikke til gældende praksis.
  • Forslag gennemgås, debatteres og der afstemmes om ændringerne. Forslag til ændringer kan findes ved at følge dette link: https://goo.gl/8ZVPZB
  • Det anbefales at der nedsættes et udvalg til gennemgang af Husorden, Vedtægter og lignende til fremlæggelse på næste generalforsamling
 6. Aktivitetsdage (datoer og retningslinjer)
  • Hvormange have dage skal der være? Skal vi have 4, 5 eller 6 arbejdsdage? Debat
  • Forslag til datoer for aktiviteter fremlægges
   Søndag den 2. april (Åbning af haverne)
   Søndag den 30. april (Store gravedag)
   Søndag den 11. juni
   Søndag den 13. august
   Søndag den 1. oktober (Årsafslutning i haverne)
  • Nedsættelse af arbejdsdags-udvalg
  • Der stemmes om krydslister over deltagelse i aktivitetsdage.
  • Der besluttes konsekvens for manglende deltagelse i aktivitetsdage og størrelse af bod i henhold til vedtægterne.
 7. Vand
  • Vi har brugt ca. 15.000kr på vand. Dette er primært pga. en stor indsats fra Tobias. Han har taget ansvar for at bestille vand når tankene var tomme. Dette har reduceret vores vandregning betydeligt. Hvis vi fortsat skal have denne lave udgift til vand skal dette arbejde fortsættes.
  • Debat, beslutning og nedsættelse af vand-udvalg med ansvar for bestilling.
 8. Vores Køkken
  • Vi har fået et mobilt køkken, hvordan skal dette administreres
 9. Godkendelse af budget
  • Fremlæggelse af budget
  • Fastsættelse af gebyr og kontingent:
   • Ventelistegebyr
    • Forslag: 100kr ved opskrivning og herefter årligt.
   • Kontingent
    • Forslag: 300kr fra Kristian Lytken
    • Forslag: 400kr fra Afgående bestyrelse
    • Forslag: 500kr fra Afgående bestyrelse
   • Godkendelse af samlet budget
 10. Valg:
  • 5 bestyrelsesmedlemer skal vælges
  • Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Link til Dagsorden for Generalforsamling 2017

Link til Forslag til vedtægtsændringer

Vores vedtægter om ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden uge i marts måned. Bestyrelsen skal bekendtgøre tidspunkt og dato for generalforsamlingens afholdelse til medlemmerne senest den tredje mandag i januar måned. Dagordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning
3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
4. Indkommende forslag
5. Godkendelse af budget – herunder fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent
og ventelistegebyr
6. Valg af formand/kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

§ 5.3. Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.

§ 5.4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag skal bekendtgøres til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 5.5. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem samt dennes ægtefælle eller samlever.

§ 5.6. Ethvert medlem, der har betalt kontingent før generalforsamlingen har 1 stemme, og alle beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.

§ 5.7. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem, der deltager i en generalforsamling, kan dog højst medbringe én skriftlig fuldmagt.

§ 5.8. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet udsendes pr. mail til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.

Vedtægterne i deres fulde længde:
http://lersogroften.dk/vedtaegter/

Detaljer

Dato:
11. marts 2017
Tidspunkt:
13:00 - 16:00

Arrangør

Lersøgrøftens Integrationsbyhaver
Hjemmeside:
lersogroften.dk

Sted

Osramhuset
Valhalsgade 4
København N, 2200
+ Google Map
Hjemmeside:
http://2200kultur.kk.dk/indhold/osramhuset