Igangværende forsking – Søren Christensen

Søren er underviser på Professionshøjskolen Absalon, der uddanner lærere, pædagoger, diætister, socialrådgivere m.m., og er involveret i et forskningsprojekt om grønne urbane fællesskaber (GUF) og har bl.a. publieret videnskabelig artikel om hvordan byhaver kan skabe social kapital. Grønne urbane fællesskaber anvendes af en række forskellige aktører, lige fra sociale bevægelser der søger at udfolde grønne kritikker af kapitalismen i byens rum og det urbane landsskab, til lokale og regionale aktører der afsøger nye måder at etablere forebyggelse og sundhedsfremme på. Forskningen har dokumenteret en række frugtbare potentialer forbundet med grønne fællesskaber i byen, herunder bl.a. muligheder for sunde friske afgrøder og forbedret ernæring for lokale beboere (Alaimo, Packnett, Miles, & Kruger, 2008; Armstrong, 2000; Blair, Giesecke, & Sherman, 1991; Kaplan & Kaplan, 2005; Karen Schmelzkopf, 1995; Twiss et al., 2003), gøre ‘naturen’ tilgængelig og anvendelig i urbane områder (Kaplan, 1985; Kaplan & Kaplan, 2005; K Schmelzkopf, 1995) i en tid hvor over halvdelen af jordens befolkning lever i urbane miljøer (Glover, Parry, & Shinew, 2005), at fremme fysisk aktivitet blandt udsatte borgere (Blair et al., 1991; Hanna & Oh, 2000), ligesom det ofte understreges hvordan byhaver kan skabe nye fællesskaber til gavn for lokale beboere og lokalsamfund (Bendt, Barthel, & Colding, 2013a; Ohmer, Meadowcroft, Freed, & Lewis, 2009; Saldivar-Tanaka, 2004) (Armstrong, 2000; Hlubik WT, Hamm MW, 1994)(Agustina et al., 2015; Alaimo, Reischl, & Allen, 2010; Bendt et al., 2013a; Firth, Maye, & Pearson, 2011; T D Glover, Parry, & Shinew, 2005a; Troy D. Glover, Shinew, & Parry, 2005; Troy D Glover, 2004; Guitart, Pickering, & Byrne, 2012; Holland, 2004; J. Kingsley & Townsend, 2006; J. “Yotti” Kingsley & Townsend, 2006; Levkoe, 2006; Shinew, Glover, & Parry, 2004; Teig et al., 2009) , og som arena for læring om lokal bæredygtighed (Bendt, Barthel, & Colding, 2013b; Comstock et al., 2010; Middle et al., 2014). I 2016 gennemførte Søren vha. feltarbejde, kvalitative interviews, survey-data, samt data fra Danmarks Statistik en undersøgelse af Lersøgrøftens Integrationsbyhaver med det formål at undersøge hvilken form for fællesskab der udfolder sig i haverne, hvorvidt og hvordan integrationsbyhaverne potentielt fremmer integration, samt medlemmernes motivation(er) for at være en del af haverne.