Nærområdet – her bor alle medlemmer

 

Vores medlemer er alle lokal og bor i nær området til haverne. Man kan se på kortet nedenunder hvilke dele af byen, der er inkluderet. I vores vedtægter står der:

§ 3. Som medlemmer optages myndige personer med fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl i nærområdet – se Bilag 1. Der kan kun være en have pr. husstand.

Nærområdet:

Nærområdet for denne forening afgrænses af vejmidten på:

Jagtvej 131 -171 (ulige numre),
Vibenhus Runddel, Lyngbyvej 1 -155 (ulige numre),
Emdrupvej 1 – 99 (ulige numre),
Tuborgvej 171- 269 (ulige numre),
Frederiksborgvej 2 – 110 (lige numre),
Mimersgade 2 – 126A (lige numre),