Tag-arkiv: generalforsamling

Generalforsamling 2017 – Bekendtgørelse af dato

Vi bekendtgøre hermed datoen for den ordinære generalforsamling i Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

Generalforsamlingen afholdes Lørdag den 11. marts 2015, kl. 13:00-16:00 i Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Foreningen har brug for jeres støtte og for friske kræfter til bestyrelsen og arbejdsudvalg. Deltagelse i generalforsamlingen er derfor meget vigtigt. Sæt datoen i kalenderen. Det bliver vigtig dag for vores skønne haveforenings fremtid.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til mail@lersogroften.dk senest fredag den 01. februar 2016. Hvis du ikke kan nå det så send os en mail så ser vi på det.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes fredag den 24. februar 2016.

Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vedtægterne i deres fulde længde:
http://lersogroften.dk/vedtaegter/

—-

Vores vedtægter om ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden uge i marts måned. Bestyrelsen skal bekendtgøre tidspunkt og dato for generalforsamlingens afholdelse til medlemmerne senest den tredje mandag i januar måned. Dagordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning
3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
4. Indkommende forslag
5. Godkendelse af budget – herunder fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent
og ventelistegebyr
6. Valg af formand/kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

§ 5.3. Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.

§ 5.4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag skal bekendtgøres til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 5.5. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem samt dennes ægtefælle eller samlever.

§ 5.6. Ethvert medlem, der har betalt kontingent før generalforsamlingen har 1 stemme, og alle beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.

§ 5.7. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem, der deltager i en generalforsamling, kan dog højst medbringe én skriftlig fuldmagt.

§ 5.8. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet udsendes pr. mail til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.

Vedtægterne i deres fulde længde:
http://lersogroften.dk/vedtaegter/

Referat – Generalforsamling 2016

Referat og andre dokumenter fra generalforsamlingen er at finde her. Det var en rigtig god dag. Fremmødet var flot med over 30 deltagere, god og produktiv stemning. Det tegner til en god sæson. Specielt kan arbejdesgrupperne, der er blevet nedsat, være med til at skabe mulighed for flere til at tage deltage og tage ansvar for vigtige opgaver i foreningen.

Tak til alle der deltog til generalforsamlingen 2016.

Download (PDF, 1.34MB)

Download (PDF, 200KB)

Regnskab1

Download (PDF, 70KB)

 

Generalforsamling 2016

Foreningen har brug for jeres støtte og for friske kræfter til bestyrelsen og arbejdsudvalg. Deltagelse i generalforsamlingen er derfor meget vigtigt. Sæt datoen i kalenderen. Det bliver vigtig dag for vores skønne haveforenings fremtid.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Regnskab
  1. Fremlæggelse af regnskab
  2. Evt. Revisorberetning
  3. Godkendelse af samlet regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Administration og medlemssystem
   1. Der fremsættes forslag om at betaling af kontingent og medlemsadministration effektiviseres ved at der betalte løsninger tages i brug. Udgift vil forventet være max. 5000kr om året.
  2. Aktivitetsdage (datoer og retningslinjer)
   1. Datoer for aktiviteter fremlægges og gennemgåes.
   2. Retningslinjer for aktivitetsdage præciseres. Der stemmes om krydslister over deltagelse i aktivitetsdage.
   3. Der besluttes konsekvens for manglende deltagelse i aktivitetsdage og størrelse af bod i henhold til vedtægterne.
  3. Vedtægtsændringer
   1. Vores vedtægter har brug for en gennemskrivning. Dette betyder at der vil være flere formuleringer og forordninger der foreslås ændret. Forslag til ændringer vil blive fremlagt på generalforsamlingen og lagt på til afstemning.
  4. Kontrakt og retningslinjer for haverne
   1. Kontrakter tager ikke højde for vores egenart og der fremlægges en ny version af havekontrakten. Forslag vil blive fremlagt, drøftet og afstemt.
  5. Vand
   1. Vi har brugt ca. 25.000kr på vand. Skal vi blive ved med dette? Er der en anden løsning? Debat og beslutning.
  6. Nedsættelse af arbejdsgrupper:
   1. Integration, samarbejder og Kommunikation
   2. Vand
   3. Drivhus
   4. Kompost og jord
   5. Byggegruppe
 5. Godkendelse af budget
  1. Fremlæggelse af budget
  2. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr, kontingent og ventelistegebyr
  3. Godkendelse af samlet budget
 6. Valg:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. Erik og David er ikke på valg
   2. 3 bestyrelsesmedlemer skal vælges
  2. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
   1. Stephané og Signe stiller op
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Generalforsamling 2016 – invitation

Bestyrelsen invitere hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Lersøgrøftens Integrationsbyhave:

Generalforsamlingen afholdes:
Lørdag den 12. marts 2015, kl. 13:00-16:00
KBH+, Ragnhildsgade 1, 2100 København Ø

Foreningen har brug for jeres støtte og for friske kræfter til bestyrelsen og arbejdsudvalg. Deltagelse i generalforsamlingen er derfor meget vigtigt. Sæt datoen i kalenderen. Det bliver vigtig dag for vores skønne haveforenings fremtid.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Årsberetning
 3. Regnskab
  1. Fremlæggelse af regnskab
  2. Evt. Revisorberetning
  3. Godkendelse af samlet regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Administration og medlemssystem
   1. Der fremsættes forslag om at betaling af kontingent og medlemsadministration effektiviseres ved at der betalte løsninger tages i brug. Udgift vil forventet være max. 5000kr om året.
  2. Aktivitetsdage (datoer og retningslinjer)
   1. Datoer for aktiviteter fremlægges og gennemgåes.
   2. Retningslinjer for aktivitetsdage præciseres. Der stemmes om krydslister over deltagelse i aktivitetsdage.
   3. Der besluttes konsekvens for manglende deltagelse i aktivitetsdage og størrelse af bod i henhold til vedtægterne.
  3. Vedtægtsændringer
   1. Vores vedtægter har brug for en gennemskrivning. Dette betyder at der vil være flere formuleringer og forordninger der foreslås ændret. Forslag til ændringer vil blive fremlagt på generalforsamlingen og lagt på til afstemning.
  4. Kontrakt og retningslinjer for haverne
   1. Kontrakter tager ikke højde for vores egenart og der fremlægges en ny version af havekontrakten. Forslag vil blive fremlagt, drøftet og afstemt.
  5. Vand
   1. Vi har brugt ca. 25.000kr på vand. Skal vi blive ved med dette? Er der en anden løsning? Debat og beslutning.
  6. Nedsættelse af arbejdsgrupper:
   1. Integration, samarbejder og Kommunikation
   2. Vand
   3. Drivhus
   4. Kompost og jord
   5. Byggegruppe
 5. Godkendelse af budget
  1. Fremlæggelse af budget
  2. Fastsættelse af Indmeldelsesgebyr, kontingent og ventelistegebyr
  3. Godkendelse af samlet budget
 6. Valg:
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   1. Erik og David er ikke på valg
   2. 3 bestyrelsesmedlemer skal vælges
  2. Valg af suppleant(er) til bestyrelsen
   1. Stephané og Signe stiller op
  3. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vedtægterne i deres fulde længde her

Bekendtgørelse om Generalforsamling 2016

Vi bekendtgøre hermed datoen for den ordinære generalforsamling i Lersøgrøftens Integrationsbyhaver

Generalforsamlingen afholdes Lørdag den 12. marts 2015, kl. 13:00-16:00

Foreningen har brug for jeres støtte og for friske kræfter til bestyrelsen og arbejdsudvalg. Deltagelse i generalforsamlingen er derfor meget vigtigt. Sæt datoen i kalenderen. Det bliver vigtig dag for vores skønne haveforenings fremtid.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til lersogroften@gmail.com senest fredag den 01. februar 2016. Hvis du ikke kan nå det så send os en mail så ser vi på det.

Endelig dagsorden for generalforsamlingen udsendes fredag den 27. februar 2016. Stedet for generalforsamlingen vil blive annonceret ved samme lejlighed.

Vi glæder os til at se jer!
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vedtægterne i deres fulde længde:
http://lersogroften.dk/vedtaegter/

 

—-

Vores vedtægter om ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen

§ 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§ 5.1. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden uge i marts måned. Bestyrelsen skal bekendtgøre tidspunkt og dato for generalforsamlingens afholdelse til medlemmerne senest den tredje mandag i januar måned. Dagordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Beretning
3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning
4. Indkommende forslag
5. Godkendelse af budget – herunder fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent
og ventelistegebyr
6. Valg af formand/kasserer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
Eventuelt

§ 5.3. Ordinær generalforsamling indkaldes via e-mail af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.

§ 5.4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag skal bekendtgøres til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 5.5. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem samt dennes ægtefælle eller samlever.

§ 5.6. Ethvert medlem, der har betalt kontingent før generalforsamlingen har 1 stemme, og alle beslutninger træffes ved simpelt flertal af de fremmødte.

§ 5.7. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hvert stemmeberettiget medlem, der deltager i en generalforsamling, kan dog højst medbringe én skriftlig fuldmagt.

§ 5.8. Referat fra generalforsamlinger underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand. Referatet udsendes pr. mail til medlemmerne senest en måned efter generalforsamlingen.

Vedtægterne i deres fulde længde:
http://lersogroften.dk/vedtaegter/